sunnuntai 30. syyskuuta 2012

Suomen lääkäritiheys

Helsingin Sanomat väittää Suomessa olevan lääkäripulan.

Oheisen OECD:n tilaston mukaan vuonna 2009 oli Suomessa 3.3 lääkäriä tuhatta asukasta kohden kun OECD-maissa luku oli keskimäärin 3.1


Alapuolella olevassa taulukossa ovat Suomen 65-vuotiaiden naisten
jäljellä olevien elinvuosien määrä vuonna 2010.
Suomen luku oli 21.5 vuotta kun vastaava luku Ruotsissa on 21.1,
Saksassa 20.9   Norjassa 21.2  Sveitsissä 22.5 .

Myös Suomen miesten jäljellä olevien elinvuosien määrä 65-vuoden jälkeen
on hiukan OECD:n keskiarvon yläpuolella. Katso alapuolella oleva taulukko
Alapuolella olevassa taulukossa on valtion ja kuntien menot terveyden-
huoltoon bruttokansatuotteesta.

Alapuolella olevassa talukossa ovat eri maiden terveydenhuollon menot
USA:n dollareina laskettuna asukasta kohden. Suomen meno 3251 dollaria/asukas
alittaa monien vertailumaiden menot.Johtopäätös: Vale, emävale, Helsingin Sanomat

Ei kommentteja: