torstai 17. syyskuuta 2009

Niskakipu

Pidin esitelmän niskakivun syistä ja hoidoista. Tässä aiheesta nettiversio
Pekka J Nykänen

Helsingin ympäristön reumatoimisto

Syyskuussa 2009


Niskakipu (jatkuvana tekstinä)


Hakemisto:


Niskan anatomiaa

* Kaularangan röntgenkuvassa näkyvät rakenteet
* Kannattajanikama päältä päin katsottuna
* Toisen kaulanikaman eli kiertonikaman (Axis) osat
* Unkovertebraalinen nivel eli Luschkan nivel
* Kaularangan nivelsiteet ja kalvot
* Kaulanikaman poikkileikkauksen kaavakuvaNiskakivun esiintyvyys


Niskakivun syyt

Kaulanikamista ja niiden välillä olevista nivelistä peräisin oleva kipu


* Ylempi niskanivel
* 1. ja 2. kaulanikaman väliset nivelet
* Ulompi kannattaja-kiertonikamanivel
* 2. ja 3. kaulanikaman nivelhaarakkeiden välinen nivel
* 3. ja 4. kaulanikaman nivelhaarakkeiden välinen nivel
* 4. ja 5. kaulanikaman nivelhaarakkeiden välinen nivel
* 5. ja 6. kaulanikaman nivelhaarakkeiden välinen nivel
* 6. ja 7. kaulanikaman nivelhaarakkeiden välinen nivel
* 7. kaulanikaman ja 1. rintanikaman nivelhaarakkeiden välinen nivel


Niskakipu 2Kaularankaperäinen hermojuurisairaus

Spurlingin testi
Lhermitten oire
Kaularankaperäinen hermojuurisairauden luokitus
Kaularangan hermojuurien pinnetilojen aiheuttamat neurologiset oireet
Hermojuuren kulku nikamien välissä

* 1. kaulahermo
* 2. kaulahermo
* 3. kaulahermo
* 4. kaulahermo
* 5. kaulahermo
* 6. kaulahermo
* 7. kaulahermo
* 8. kaulahermoKaularangan spondyloosi (nikaman rappeutumissairaus)


Nikamavälilevyperäinen kipuVälilevyn_pullistuma


* C2-C3 nikamavälilevy
* C3-C4 nikamavälilevy
* C4-C5 nikamavälilevy
* C5-C6 nikamavälilevy
* C6-C7 nikamavälilevy
* C7-Th1 nikamavälilevySpondyloottinen myelopatia

* Kaularangan spondyloottisen myelopatian luokittelu
* Kaularangan myelopatian oireita
* Kaularangan spondyloottisen myelopatian syitä
* Hoffmannin testi
Niskakipu 3Jännitysniska ja jännityspäänsärky

* Jännityspäänsäryn diagnostiset kriteerit
* Epäkäslihas eli musculus trapezius
* Epäkäslihaksen tehtävät
* Epäkäslihaksen hermotus
* Epäkäslihaksen verenkierto
* Lihassyyt luokitellaan seuraaviin ryhmiinNiskakivun hoito

Jännityspäänsäryn ja jännitysniskan lääkehoito


Jännityspäänsäryn ja migreenin erottelu
Niskakipu ja työ

* Kalateollisuus
* Näyttöpäätetyöskentely
Työasennon vaikutus niskakipuunPiiskaniskuvamma


Niskakipu nivelreumassa

* Niskaperäisten oireiden luokittelu Ranawatin mukaan


Niskakipu polymyalgia rheumaticassaReferenssit

Niska A-F

Niska G-K

Niska L-R

Niska S-Y

Ei kommentteja: